Iztekanje smole

Smolni čepki – nepravilni votli prostori v lesu, napolnjeni s smolo, veljajo za napake v materialu.

Ne glede na površinsko obdelavo lesa ni mogoče preprečiti iztekanja smole, če gre za zelo smolnato lesno vrsto, kot je smreka, macesen ali bor. Segrevanje površine pod vplivom sončnih žarkov še pospeši neželen pojav. Pravzaprav ne gre za napako, temveč za lastnost materiala. Zato reklamacija na izvedbo parketnih del ni upravičena.